Уведомление за инвестиционно предложение - 27.02.2018 г. /„РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ ЕООД/

Размер на шрифта: A A A

 
На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на олово“ в поземлен имот с идентификатор 68850.112.5 по кадастралнат карта на гр. Стара Загора с възложител „РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ ЕООД , гр. Свищов.

Уведомление за инвестиционно предложение 5.05 MB

Горещ телефон
за сигнали