Уведомление за инвестиционно предложение - 28.02.2018 г. /„ТРАКИЕЦ КОМЕРС“ ООД/

Размер на шрифта: A A AНа основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на птицекланица с капацитет 600 броя пилета/час или около 10 тона месо“ в поземлен имот с идентификатор 68850.209.896, местност „Джелата“, по кадастралната карта на гр. Стара Загора, с възложител „ТРАКИЕЦ КОМЕРС“ ООД, гр. Стара Загора.

Уведомление за инвестиционно предложение  1.53 MB 28/02/2018, 15:44

Горещ телефон
за сигнали