Уведомление за инвестиционно предложение - „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на въздушна кабелна линия за външно ел. захранване“ в поземлен имот с идентификатор 44851.308.150 по плана на новообразувани имоти в местност „Гробищата“, с. Лясково, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД , гр. Пловдив.

Уведомление за инвестиционно предложение 18/09/2019, 11:19

 

Горещ телефон
за сигнали