Уведомление за инвестиционно предложение - „ХИМКОМЕРС“ АД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство на съществуващ склад за гуми и изграждане на линия за производство на възстановени гуми чрез топъл регенерат“ в поземлен имот с идентификатор 68850.517.501.13 по кадастралната карта на гр. Стара Загора с възложител „ХИМКОМЕРС“ АД , гр. Стара Загора.

Уведомление 03/10/2019, 10:44

Горещ телефон
за сигнали