Уведомление за инвестиционно предложение "Изменение на количествата съхранявани опасни химични вещества в ПСБ Стара Загора, собственост на "Лукойл България" ЕООД"

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение Изменение на количествата съхранявани опасни химични вещества в пласментно – снабдителна /ПСБ/ Стара Загора, а именно увеличаване количествата на съхранявано дизелово гориво с 50 000 м3, чрез използване на капацитета на съществуващ резервоар Т-301 от 50 000 м3, служещ за съхраняване на автомобилни бензини“ – с.Еленино, общ. Стара Загора, ПСБ Стара Загора собственост на „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД , гр. София 1303.

 

Уведомление  06/03/2019 , 14:41

Горещ телефон
за сигнали