Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „Практикер Ритейл“ ЕООД, гр. София

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди върху покрива на Хипермаркет „Практикер - Стара Загора, бул. „Никола Петков“ № 48, м. Кюшкюлю бахча в имот с инд. № 68850.75.495, с обща инсталирана мощност 171 kWp“ с възложител „Практикер Ритейл“ ЕООД , гр. София 1612.

Уведомление 15/02/2019, 10:39

Горещ телефон
за сигнали