Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „РУСКОВ АУТО“ ЕООД , гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части, и автосервизни дейности в имот с идентификатор 68850.517.516, гр. Стара Загора“ с възложител „РУСКОВ АУТО“ ЕООД , гр. Стара Загора.

Уведомление 21/03/2019, 14:11

Горещ телефон
за сигнали