Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „Технополис България“ ЕАД , гр. София

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди върху покрива на Хипермаркет „Технополис“ - гр. Стара Загора, бул. „Никола Петков“ № 50, Южна промишлена зона, с обща инсталирана мощност 108.3 kWp“ с възложител „Технополис България“ ЕАД , гр. София.

Уведомление 15/02/2019, 10:48

Горещ телефон
за сигнали