Уведомление за инвестиционно предложение с възложител "Загорка" АД, гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение Енергийно оползотворяване на биогаз в паровата централа на Загорка АД, образуван при експлоатационния режим на пречиствателна станция за отпадъчни води“ в пивоварен завод на ул. „Хан Аспарух“ №41 гр. Стара Загора, с възложител „ЗАГОРКА“ АД , гр. Стара Загора.

 

Уведомление  25/02/2019 , 16:20

Горещ телефон
за сигнали