Уведомление за инвестиционно предложение - "СИ ПИ ЕЙ КЕМ" ООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение Изграждане на проучвателно-експлоатационен тръбен кладенец /ПЕТК/ за водоснабдяване /поливане/ на тревни площи в прилежащи терени на ПИ с идентификатор 04738.92.28“ – с.Богомилово, общ. Стара Загора, собственост на „СИ ПИ ЕЙ КЕМ“ ООД , гр. Стара Загора.

 

Уведомление  12/04/2019 , 16:40

Горещ телефон
за сигнали