Уведомление за инвестиционно предложение в кв. "Индустриален, гр. Стара Загора" с възложител "БГ Рециклинг" ЕООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение Производство на бетонови смеси и изделия, в добавка на неопасни отпадъци, в контекста на тяхното рециклиране и оползотворяване при технологичното им влагане за производството на краен продукт, на площадка обособена от имоти с инд. №№ 68850.523.5538, 68850.523.5539, 68850.523.5541, 68850.523.5542, кв. Индустриален, гр. Стара Загора“ с възложител „ БГ Рециклинг“ ЕООД , гр. София.

 

Уведомление  05/02/2019 , 11:16

 

 

Горещ телефон
за сигнали