Уведомление за инвестиционно предложение - "Водоснабдяване и канализация" ЕООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец с цел допълнително водоснабдяване на с. Казанка“ в поземлен имот с идентификатор 35153.2.8, землище на с. Казанка, общ. Стара Загора с възложител „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД , гр. Стара Загора.

Уведомление  09/10/2019 , 10:00

Горещ телефон
за сигнали