Уведомление за инвестиционно предложение "Водовземане от подземни води чрез изграждане на един нов тръбен кладенец ТК-1 "АТЗ Прожект - Хрищени"

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение Водовземане от подземни води чрез изграждане на един нов тръбен кладенец ТК-1 „АТЗ Прожект - Хрищени“ с дълбочина до 35 м за противопожарно водоснабдяване в поземлен имот с идентификатор 77476.57.10 по КККР на  с.Хрищени, общ. Стара Загора“ с възложител „АТЗ Прожект“ ЕООД , гр. София.

 

Уведомление  29/11/2018 , 09:50

Горещ телефон
за сигнали