Уведомление за инвестиционно предложение за водовземане от подземни води, чрез изградени съоръжения с възложител Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води, чрез изградени съоръжения – 3 (три броя) тръбни кладенци за задоволяване на поливни нужди и захранване на водните елементи, предвидени в парковата среда на УПИ I спорт, атракции, озеленяване, кв.334а, по плана на гр. Стара Загора.

Уведомление за инвестиционно предложение

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали