Уведомление за инвестиционно предложение - "Зара - Газ" ООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение „Монтаж на инсталация за получаване, съхранение и експедиция на пропан-бутан – монтиране на два подземни резервоара за пропан-бутан“ на територията на  Петролна база „Зара“ в имот с идентификатор 68850.523.87.35 по кадастралната карта на гр. Стара Загора с възложител „ЗАРА - ГАЗ“ ООД , гр. Стара Загора.

 

Уведомление  12/06/2019 , 15:36

Горещ телефон
за сигнали