Уведомление за инвестиционно предложение - "ЗАРА ГАЗ“ ООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Монтаж на инсталация за получаване, съхранение и експедиция на пропан-бутан в съществуваща Петролна база (монтиране на 2 броя подемни резервоари за пропан-бутан, всеки с обем 200 м3, измервателни системи, помпено-компресорна станция, автомобилна товаро-разтоварна естакада и ЖП везна), със застроена площ 240 м2“ в поземлен имот с идентификатор 68850.523.87.35 по кадастралната карта на гр. Стара Загора с възложител „ЗАРА ГАЗ“ ООД , гр. София.

Уведомление 13/08/2019, 09:49

Горещ телефон
за сигнали