Уведомление за провеждане на третиране на слънчоглед

Размер на шрифта: A A A

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №13 ОТ 2016Г. ЗА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНЕ И НАЧИНИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНО ЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

УВЕДОМЯВАМ:

НА 28, 29 И 30.05.2019 г. ОТ 8.00  ДО 10.00 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТИРАНЕ НА СЛЪНЧОГЛЕД В МЕСТНОСТ „ КОННА БАЗА“ НА ПЛОЩ 104.900 ДКА.

СЪСЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА СА: гр.Стара Загора, с.Маджерито, с.Бъдеще, с.Еленино,  с.Християново, с.Загоре, с. Богомилово, с.Малка Верея, с.Млако кадиево, с.Могила и с.Лясково.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА САЙТА НА ОБЩИНА СТАРА  ЗАГОРА www.starazagora.bg / ОБЯВЛЕНИЯ /,  Кмет /км. наместник/ на съответното населено място и на тел. 042/ 614 664.

 

Уведомително писмо  22/05/2019 , 10:40

Горещ телефон
за сигнали