Заповед № 19-13-1 от 09.01.2018 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-1/ 09.01.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора, одобрен със заповед № 100 от 30.01.1987 г. в частта му за УПИ I282, УПИ II281, УПИ III280, УПИ XVI284 И УПИ XVII283 от кв. 7, състоящ се в следното:

 

• Промяна на регулационните граници на УПИ II281 с УПИ I282, УПИ XVI284 и УПИ XVII283, така че да съвпаднат с кадастралните граници между ПИ 281, ПИ 282, ПИ 283 и ПИ 284.

 

• Промяна на регулационната граница на УПИ III280 с УПИ XVI284, така че да съвпадне с кадастралната граница между ПИ 280 и ПИ 284 (съгласно представената скица - предложение и техническо задание), който се намира в сградата на Община Стара Загора - ет. 5, стая 519.

Горещ телефон
за сигнали