Заповед № 19-13-10 от 08.01.2019 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-10/ 08.01.2019г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Калитиново, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 2410 от 14.12.1963 г., в частта му за УПИ IX150, Заповед № 418 от 30.03.2001 г., в частта му за УПИ II153, Заповед № 1348 от 09.06.1994 г., в частта му за УПИ III153 и Заповед № 2337 от 21.11.2006 г., в частта му за УПИ X149  на Кмета на Община Стара Загора, в кв.22, като общите им вътрешно - регулационни граници, бъдат поставени в съответствие със съществуващите кадастрални граници между поземлени имоти № 150, № 153 и № 149 (съгласно представената скица - предложение и техническо задание), който се намира в сградата на Община Стара Загора -  етаж 5, стая 518.

Горещ телефон
за сигнали