Заповед № 19-13-11 от 07.02.2018 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-11/ 07.02.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Горно Ботево, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 312 от 02.03.2005 г. за УПИ XIX316 и Заповед № 615 от 01.10.1965 г. за УПИ IV315 от кв. 40, като част от УПИ IV315 с площ от 515 кв.м. се придаде към УПИ XIX316 от кв. 40 (съгласно представената скица-предложение и техническо задание), който се намира в сградата на Община Стара Загора - ет. 5, стая 518.

Горещ телефон
за сигнали