Заповед № 19-13-13 от 08.02.2018 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–13 от 08.02.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Плоска могила, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 2221/ 29.09.1995г., в частта му за УПИ III-153 и IX-159 и Заповед № 850/ 10.05.1999 г. в частта му за УПИ XV-159 и X-159 от кв. 19, като същите се обединяват в един нов УПИ III-153,159 от кв. 19 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 518, ет. 5 на Община Стара Загора.

Горещ телефон
за сигнали