Заповед № 19-13-148 от 05.09.2022 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-148 от 05.09.2022 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за ПУП - План за регулация за ПИ с идентификатор 68850.222.3 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, като същият се разделя на два нови ПИ с проектни идентификатори 68850.222.735 и 68850.222.736. За ПИ с проектен идентификатор 68850.222.735 се отрежда УПИ I735 в КР 222, достъпа до който се осъществява от нова улица с о.т. 1 – о.т. 2, обособена от ПИ с проектен идентификатор 68850.222.736 и част от ПИ с идентификатор 68850.222.728, (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 516, ет. 5 на Община Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали