Заповед № 19-13-297 от 06.12.2017 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-297/ 06.12.2017 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Дълбоки, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 19-12-273 от 09.12.2016 г. в частта му за УПИ X357МАГАЗИНСЕЛКООП ОТ кв. 36, като същият се разделя на два урегулирани поземлени имота: УПИ X357МАГАЗИНСЕЛКООП и УПИ XI357 от кв.36 (съгласно представената скица-предложение и техническо задание), който се намира в сградата на Община Стара Загора - ет.5, стая 518.

Горещ телефон
за сигнали