Заповед № 19-13-298 от 07.12.2017 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–298 от 07.12.2017 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Старозагорски бани, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 706/ 04.05.1995г., в частта му за УПИ I152 от кв. 9, като същият се разделя на два нови УПИ: УПИ I677, отреден за ПИ с проектен идентификатор № 68970.502.677 и УПИ XVII678, отреден за ПИ с проектен идентификатор № 68970.502.678 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 519, ет. 5 на Община Стара Загора.

Горещ телефон
за сигнали