Заповед № 19-13-31 от 11.02.2019 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-31/11.02.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Калитиново, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1014 от 10.06.1996 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ II174 в кв.23, като същият се разделя на два нови УПИ: УПИ II174 и УПИ XIX174 в кв. 23 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на Община Стара Загора - ет.5, стая 518.

Горещ телефон
за сигнали