Заповед № 19-13-32 от 11.02.2019 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-32/ 11.02.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Ракитница, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 647 от 24.04.2000 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ X465 за стоп.дейност и Заповед № 1022 от 14.11.1966 г., в частта му за УПИ IX7 в кв.40а, като общата им вътрешно - регулационна граница, бъде поставена в съответствие със съществуващата кадастрална граница между поземлени имоти № 7 и № 465 (съгласно представената скица - предложение и техническо задание), който се намира в сградата на Община Стара Загора - етаж 5, стая 519.

Горещ телефон
за сигнали