Заповед № 19-13-65 от 07.05.2015 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-65/07.05.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ І273 и УПИ ІI274 в кв. 19 по плана на с. Загоре, общ. Стара Загора, одобрен със заповед № 450 от 22.03.1977 г.(съгласно представената скица-предложение и предварителен договор от 06.03.2015 г. по чл.15, ал.3 от ЗУТ), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 516.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали