Заповед № 19-13-8 от 08.01.2019 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-8/08.01.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на  План за регулация на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1111 от 21.10.1983 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ IX 76 и УПИ X76 в кв.4а, като 129 кв.м. от УПИ IX76 се придават към УПИ X76 в кв.4а (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на Община Стара Загора  -  ет.5, стая 515.

Горещ телефон
за сигнали