Заповед № 19-13-9 от 08.01.2019 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-9/ 08.01.2019г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Преславен, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 2160 от 28.08.1964г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ IV237, УПИ XXI237  и УПИ III236 в кв.24, като промяната се състои в следното:

  • Променя се общата регулационна граница между УПИ IV237 и УПИ XXI237 ,  като 597 кв.м. от УПИ XXI237 се придават към УПИ IV237 в кв.24.
  • Вътрешно – регулационната граница между УПИ IV237 и УПИ III236 в кв.24 се поставя в съответствие с кадастралната граница между ПИ 237 и ПИ 236  (съгласно представената скица - предложение и техническо задание), който се намира в сградата на Община Стара Загора -  етаж 5, стая 516.

Горещ телефон
за сигнали