Заповед № 19-13-95 от 16.05.2019 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-95 от 16.05.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Загоре, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 3736/04.11.1991 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ II28 в кв.4, като същият се разделя на два нови урегулирани поземлени имота: УПИ II28 и УПИ XV28 в кв. 4  (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 515, ет. 5 на Община Стара Загора.

Горещ телефон
за сигнали