Отчет за изпълнението на бюджета, СЕС и друга информация

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

 

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация

 

Месечен отчет за средства от Европейски съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"

 

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз

 

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства

 

Месечен отчет за средства от Европейски съюз на бенефициенти на Кохезионния и структурните фондове към националния фонд

 

Месечен отчет за средства от Европейски съюз на други международни програми
 

РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ

Детска градина №1 "Звънче"

Детска градина №2 "Зорница"

Отчет към 31.10.2016 г. 2.66 MB

Отчет към 30.11.2016 г. 2.66 MB

Отчет към 31.12.2016 г. 2.66 MB

Бюджет за 2016 г. 2.66 MB

 

Детска градина №3 "Ян Бибиян"

Отчет към 31.10.2016 г. 3.65 MB

Отчет към 30.11.2016 г. 3.78 MB

Отчет към 31.12.2016 г. 3.9 MB

 

Детска градина №4 "Бреза"

Отчет към 31.10.2016 г. 1.49 MB

Отчет към 30.11.2016 г. 1.5 MB

Отчет към 31.12.2016 г. 1.5 MB

 

Детска градина №5 "Мечо Пух"

Отчет към 31.01.2017 г. 3.78 MB

Отчет към 28.02.2017 г. 2.88 MB

 

Детска градина №6 "Камбанка"

Отчет към 31.10.2016 г. 2.38 MB

Отчет към 30.11.2016 г. 2.38 MB

Отчет към 31.12.2016 г. 2.2 MB

 

Детска градина №7 "Светулка"

Отчет към 31.10.2016 г. 1.36 MB

Отчет към 30.11.2016 г. 1.36 MB

Отчет към 31.12.2016 г. 1.42 MB

 

Детска градина №8 "Българче"

Отчет към 31.10.2016 г. 3.36 MB

Отчет към 30.11.2016 г. 3.35 MB

Отчет към 31.12.2016 г. 5.86 MB

Бюджет за 2016 г. 3.21 MB

 

Детска градина №10 "Светлина"

Детска градина №11 "Загоре"

Отчет към 31.10.2016 г. 1.99 MB

Отчет към 30.11.2016 г. 1.98 MB

Отчет към 31.12.2016 г. 2.03 MB

Бюджет за 2016 г. 852.67 KB

 

Детска градина №13 "Пролет"

Отчет към 31.12.2016 г. 1.27 MB

Отчет към 31.01.2017 г. 2.07 MB

 

Детска градина №16 "Горски кът"

Отчет към 31.12.2016 г. 1.33 MB

Отчет към 31.01.2017 г. 2.27 MB

 

Детска градина №17 "Знаме на мира"

Детска градина №20 "Мир"

Детска градина №23 "Кипарис"

Отчет към 31.10.2016 г. 336.53 KB

Отчет към 30.11.2016 г. 267.85 KB

Отчет към 31.12.2016 г. 337.03 KB

 

Детска градина №24 "Радост"

Детска градина №25 "Ален мак"

Отчет към 31.10.2016 г. 3.73 MB

Отчет към 30.11.2016 г. 3.74 MB

Отчет към 31.12.2016 г. 3.84 MB

 

Детска градина №26 "Лилия"

Отчет към 31.10.2016 г. 1.41 MB

Отчет към 30.11.2016 г. 1.41 MB

Отчет към 31.12.2016 г. 1.45 MB

 

Детска градина №29 "Славейче"

Отчет към 31.10.2016 г. 2.67 MB

Отчет към 30.11.2016 г. 2.67 MB

Отчет към 31.12.2016 г. 2.6 MB

 

Детска градина №31 "Слънце"

Отчет към 31.10.2016 г. 1.82 MB

Отчет към 30.11.2016 г. 1.82 MB

Отчет към 31.12.2016 г. 1.91 MB

 

Детска градина №33 "Люляк"

Отчет към 31.10.2016 г. 1.43 MB

Отчет към 30.11.2016 г. 1.45 MB

Отчет към 31.12.2016 г. 1.44 MB

 

Детска градина №34 "Райна Княгиня"

Отчет към 31.10.2016 г. 2.66 MB

Отчет към 30.11.2016 г. 2.66 MB

Отчет към 31.12.2016 г. 2.66 MB

Бюджет 2016 г. 2.66 MB

 

Детска градина №35 "Свобода"

Отчет към 31.12.2016 г. 1.37 MB

Отчет към 31.01.2017 г. 2.55 MB

 

Детска градина №55 "Незабравка"

Отчет към 31.10.2016 г. 1.36 MB

Отчет към 30.11.2016 г. 1.35 MB

Отчет към 31.12.2016 г. 1.4 MB

 

Детска градина №58 "Звездица"

Отчет към 31.12.2016 г. 1.25 MB

Отчет към 31.01.2017 г. 1.42 MB

 

 Детска градина №66 "Детски рай"

 Детска градина №68 "Патиланско царство"

 Начално училище "Кольо Ганчев"

Отчет към 31.10.2016 г. 1.35 MB

Отчет към 30.11.2016 г. 1.37 MB

Отчет към 31.12.2016 г. 1.36 MB

 

Основно училище "Иван Мирчев", с. Дълбоки

Отчет към 31.12.2016 г. 884.85 KB

 

Основно училище "Христо Ботев", с. Загоре

Отчет към 31.12.2016 г. 2.17 MB

Отчет към 31.01.2017 г. 2.98 MB

Отчет към 28.02.2017 г. 1.92 MB

 

Основно училище "Отец Паисий", с. Калояновец

Отчет към 31.10.2016 г. 2.3 MB

Отчет към 30.11.2016 г. 2.26 MB

Отчет към 31.12.2016 г. 2.35 MB

Бюджет за 2016 г. 8.91 MB

 

Социални домове

Годишен отчет за 2016 г. 805.88 KB

Отчет към 31.01.2017 г. 632.33 KB

Отчет към 28.02.2017 г. 4.27 MB

Отчет към 31.03.2017 г. 5.18 MB

Отчет към 30.04.2017 г. 5.3 MB

Отчет към 31.05.2017 г. 5.09 MB

Отчет към 30.06.2017 г. 5.31 MB

Отчет към 31.07.2017 г. 9.12 MB

Отчет към 31.08.2017 г. 5.43 MB

Тримесечен отчет 5.49 MB

Тримесечен отчет 2.53 MB

 

Детски ясли, детска кухня и училищно и детско здравеопазване

Годишен отчет за 2016 г. 293.89 KB

Отчет към 31.01.2017 г. 263.37 KB

Отчет към 28.02.2017 г. 1.93 MB

Отчет към 31.03.2017 г. 1.91 MB

Отчет към 30.04.2017 г. 2.37 MB

Отчет към 31.05.2017 г. 2.21 MB

Отчет към 30.06.2017 г. 2.12 MB

Отчет към 31.07.2017 г. 4.13 MB

Отчет към 31.08.2017 г. 2.2 MB

Тримесечен отчет 1.91 MB

Тримесечен отчет 1.03 MB

Горещ телефон
за сигнали