Гласуване по настоящ адрес различен от постоянния

Размер на шрифта: A A A
За да гласувате по настоящ адрес различен от постоянния, трябва да фигурирате в избирателния списък в съответната секция по постоянния Ви адрес, където ще можете да гласувате. Ако имате постоянен и настоящ адрес в различни населени места, може да подадете заявление за вписване в избирателния списък по настоящия Ви адрес не по-късно от 20 март 2021 г. по образец (Приложение № 12-НС от изборните книжа).
 
Заявлението се подава:
- в Административните бюра към общината по настоящия Ви адрес, а за населените места извън гр.Стара Загора при кметовете/кметските наместници;
- Електронно подписано Заявление до кмета на Община Стара Загора за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. на e-mail: [email protected] (изисква се електронен подпис);
- Заявление до кмета на Община Стара Загора за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. чрез Системата за сигурно електронно връчване.
- чрез сайта на ГД  ГРАО /за лицата притежаващи личен електронен подпис/.
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали