График за получаване на изборни книжа и материали на секционните избирателни комисии

Размер на шрифта: A A A

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 4 април 2021 година

Общинска администрация Стара Загора и Районна избирателна комисия

ще предават изборни книжа и материали на секционните избирателни комисии

на 03.04.2021 г. (събота) в сградата на общинска администрация на

бул. „Цар Симеон Велики”  № 107 по следния  график:

от    10.00 ч.  до    12.00 ч.             секции  № №    от  150     до   203

от    12.00 ч.  до    13.30 ч.             секции  № №    от  001     до   050

от    13.30 ч.  до    15.00 ч.             секции  № №    от  051     до   100

        от    15.00 ч.  до    16.30 ч.            секции  № №    от  101     до   149     и

                                                                          секции  № №    204,  205,  206,  207,  208,

                                                                                                        209, 210, 211, 212, 213, 214

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали