Подаване на заявления за гласуване от карантинирани и изолирани

Размер на шрифта: A A A

Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето се подават от 24 март 2021 г. до 31 март 2021 г., включително.

Заявлението може да бъде подадено от:

 • Избирателите поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, желаят да гласуват и имат постоянен адрес в община Стара Загора.
 • Избирателите поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, желаят да гласуват имат заявен настоящ адрес и са подали предварително заявление Приложение №12-НС и са вписани в избирателният списък за гласуване по този настоящ адрес.

Важно!!!

Избирателите поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, които са подали заявление за гласуване с  подвижна избирателна кутия Приложение №14-НС, и отговарят едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или изолация, гласуват само в секцията за  гласуване на избиратели под карантина или изолация.

 

Заявлението (Приложение № 1) се подава по един от следните начини:

 • саморъчно подписано от избирателя и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;
 • подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;
 • заявление, подадено на електронната поща без да се изисква квалифициран електронен подпис;

Към заявлението се прилагат единствено пълномощни.

Във всяко заявление следва да има вписан телефон и е-мейл за обратна връзка с избирател.

 • попълнено заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата;
 • по факс - 042 259132;
 • през интернет страницата на общината: https://starazagora.bg/
 • сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по електронна поща на адрес: [email protected]
 • попълнени и изпратени по електронна поща на адрес: [email protected]

Гражданите могат да подават горепосочените заявления лично:

 • в Центъра за услуги и информация на бул. „Цар Симеон Велики” №107, на гишета № 1 - № 4
 • всеки работен ден от 08.30  до 17.30 часа;
 • през празничните и почивни дни до 31.03.2021г. включително от 08.30 до 17.00 часа в сградата на Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 107 - партер, ст.4, тел. 042/614888.
 • в кметствата и кметските наместничества на Община Стара Загора;
 • всеки работен ден от 08.30  до 17.15 часа;
 • през празничните и почивни дни до 31.03.2021г. включително от 08.30 до 17.00 часа.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали