Видове заявления, място на подаване и срокове

Размер на шрифта: A A A

На 22.02.2021 година са обявени предварителните избирателни списъци за произвеждане на избори за Народно събрание на 4 април 2021 година.

Справки по предварителните избирателни списъци могат да се извършват на местата за обявяване на избирателните списъци, съгласно Заповед № 10-00-225/16.02.2021 г. на Кмета на Община Стара Загора, на тел. 042/614 808 и на сайта на Община Стара Загора - https://starazagora.bg/bg/parlamentarni-izbori-2021izbiratelen-spisakbg-1

 

ВИДОВЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, МЯСТО НА ПОДАВАНЕ И СРОКОВЕ

 

  • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК

Място на подаване: в административните бюра, кметствата, кметските наместничества или чрез електронно подписано заявление.

Срок: до 20.03.2021 година

  • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ/ДОПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК НА СЕКЦИЯТА ПО ПОСТОЯНЕН АДРЕС

Място на подаване: в административните бюра, кметствата, кметските наместничества.

Срок: до 02.04.2021 година

  • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ/ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК

Място на подаване: в административните бюра, кметствата, кметските наместничества или чрез електронно подписано заявление.

Срок: до 26.03.2021 година

  • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

Място на подаване: в сградата на Община Стара Загора – партер, стая № 4. Прилага се документ на ТЕЛК, НЕЛК  или чрез електронно заявление.

Срок: до 20.03.2021 година

Обявените места важат само за работните дни.

През празничните и почивни дни гражданите, желаещи да подадат заявление могат да го направят в сградата на Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 107 - партер, стая № 4, тел. 042/614 888.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали