Седем електронни услуги за парламентарните избори през април са достъпни на Портала на Държавна агенция „Електронно управление“

Размер на шрифта: A A A

На Портала за електронни административни услуги, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“ са разработени и публикувани шест електронни услуги във връзка с предстоящите на 4 април 2021 г. парламентарни избори:  

910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес
https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/a1ec83b0-fc1a-4856-bcce-facd2cbc869e

910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия
(по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци
https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/8c57a798-fd12-4aa6-9731-0f09914cdd67

910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители
(по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК)
https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/ea956069-7ca0-4b4d-8a5a-9c79851127dd

910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г.
(по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)
https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/99bca052-49cc-47e6-a21a-8bf4e1b302ee

910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК
(чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)
https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/ab3e4642-d98a-442a-bc2a-33d136b29284

910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/c78ba558-8bd6-4a46-8c47-a3b90bf8f152

910007 Гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация
https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/izbori-2021/790f7f3b-aa42-4f26-b2d8-f09b96b391da/!ut/p/z1/tZJNc4IwEIZ_DcdMlsDwcUyV-lGxWkQll06CgOkoKGaw7a839OZ0VHroXjI78777Tp5dzPAas5I3suBKViXf6T5hzvtsNqDDgQfgR4sezBfT6cQPo8HScvDqRzCce9R89ciLZz4D0HASBU9Rn0DgYNbFDzeKQjf_HQG7P36JGWaHVG5w4vqQu7klEOc2QXZOHCTIxkM5-MJ3hOWbG96q01Id1BYnWVE1ojCgfQ04ZXUj0-xkQCobuUO1LLZKd_JbVLVEBIhpQKeIVRtyBbXvUqBmzw1nywWMRuSX4Jo62A8E7VoegUk0WPcm2LGFV43Mzjguq3qvDyX6I8ch4PGj3erjkx_HI6OaeVWq7FPh9X9B11mkDnthoX_B1RbJMq_wupP1sI_jeO9ZzluQh4FlM_F1vgDUQ6l5/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fegovbg%2Fegov%2Fservices%2Fcivil-rights%2Fizbori-2021%2F790f7f3b-aa42-4f26-b2d8-f09b96b391da

Новите услуги са публикувани в раздел „Парламентарни избори 2021 – електронни услуги“ на Портала на ДАЕУ, на адрес https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали