Питания и отговори мандат 2019 - 2023

Размер на шрифта: A A A

Питане с вх. № 10-62-35 /09.12.2019  от Климент Павлов Пенчев и отговор относно рехабилитация на тротоарно пространство;

Питане с вх. № 10-62-36 /09.12.2019  от Климент Павлов Пенчев и отговор относно брой и кои са спортните клубове, предоставящи безплатни занимания;

Питане с вх. № 10-62-1/13.01.2020  от Галина Куманова Господинова и отговор относно % събираемост от местни такси, данък сгради и наеми за 2019г.

Питане с вх. № 10-62-2/15.01.2020  от Даниела Ангелова Лекина и отговор относно МПС-та със свалени номера.

Питане с вх. № 10-62-3/17.01.2020 от Искра Михайлова Михайлова и отговор относно реконструкция на Зоопарк и Летен театър;

Питане с вх. № 10-62-4/20.01.2020 от  Иван Христов Чолаков и отговор относно брой АУАН и глоби с фиш за 2019

Питане с вх. № 10-62-5/20.01.2020 от  Валентина Стойчева Бонева и отговор относно ремонт на имот- паметник на културата, предоставен за безвъзмездно ползване

Питане с вх. № 10-62-6/21.01.2020 от  Методи Динев Пенчев  и отговор относно статут на Регионалното депо за битови отпадъци

Питане с вх. № 10-62-7/06.02.2020 от  Валентина Стойчева Бонева и отговор относно наложени санкции на фирми, изпълняващи проекти в гр. Стара Загора

Питане с вх. № 10-62-8/07.02.2020 от  група общински съветници от Коалиция“ БСП за България“ и отговор относно ограничение на права от страна на директора на Дом за възрастни;

Питане с вх. № 10-62-9/21.02.2020 от  Боян Кулев и отговор относно Кръговото кръстовище в кв. Кольо Ганчев

Питания с вх. № 10-62-10, 11 и 12 /02.04.2020 от  Юсни Мемиш Ибрям и заявление за оттегляне

Питане с вх. № 10-62-13/14.04.2020 от  Искра Михайлова Михайлова  и отговор относно вендинг автомати

Питане с вх. № 10-62-14/16.04.2020 от  Галина Куманова Господинова и отговор относно кафе машини и вендинг автомати

Питане с вх. № 10-62-15/20.01.2020 и отговор относно общестени тоалетни

Питане с вх. № 10-62-16 /18.05.2020  от Климент Павлов Пенчев и отговор относно Въпроси за новия гробищен парк;

Питане с вх. № 10-62-17 /18.05.2020  от Климент Павлов Пенчев относно Ремонтиране и реновиране на детска площадка;

Питане с вх. № 10-62-18 /18.05.2020  от Валентина Бонева и отговор относно Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост и последващи действия на новия собственик;

Питане с вх. № 10-62-19 /15.06.2020 от  Галина Куманова Господинова и отговор Освобождаване  на категории лица от заплащане на определени видове местни такси

Питане с вх. № 10-62-20/16.06.2020  от Валентина Бонева и отговор относно Статут на територията в кв.Три чучура-север" и мерки за опазване на зелената система в кавартала.  

Питане с вх. № 10-62-21/20.07.2020 от Климент Пенчев и отговор относно Проведена процедура за избор на изпълнител за изграждане на детски площадки 

Питане с вх. № 10-62-22/21.07.2020 от Искра Михайлова и отговор относно 1.Има ли налични постройки на територията на парка; 2. Ще има ли в новият ОУП територии от парк „ Митрополит Методи Кусев“, на които да се предвижда промяна на статут; 3. В случай, че са налични постройки, предвижда ли се проверка на съществуващите постройки за съответствие между данъчна декларация по чл.14 то закона за местните данъци и такси и фактическото състояние на имотите; Какви мерки се предвиждат при установяване на несъответствие.

Питане с вх. № 10-62-23 /03.08.2020 от проф.Иван Върляков и отговор относно Чия е собствеността на ПИ с идентификатор 68850.258.93 и законно ли  е строителството в нея; 2. Кога ще са налични пътнически асансьори на ж.п. гара Стара Загора ; 3. Има ли постъпили сигнали и предложения от гражданина Коста Харитев и какво е предприето по тях! 

Питане с вх. № 10-62-24 /14.09.2020 от  Валентина Бонева и отговор относно разкопана е част от велоалеята по бул. „Цар Симеон Велики“. 1. Какво наложи разкопаването й скоро след направата й ; 2. Колко струва възстановяването й и кой ще поеме разходите  

Питане с вх. № 10-62-25 /12.10.2020г. от Искра Михайлова и отговор относно 1.Правят ли се проверки на горите в Община Стара Загора за незаконни сечища? Колко такива са открити за периода от 2011г. до момента;  2. Направен ли е статистически анализ какъв е процентът на обезлесяване на горите на територията на Об СЗ към днешна дата спрямо 2011; 3. В случай на констатирано обезлесаване какви мерки са предприети за справяне с проблема в района;  4. Кандидатствала ли е Община Стара Загора за финансиране по проект „Залесяване и поддръжка“

Питане с вх. № 10-62-26  / 19.10. 2020г. от  Климент Пенчев  и отговор относно Кога ще стартират дейностите по поставяне  на антипаркинг колчета в кв. Самара-1 

Питане с вх. № 10-62-27 / 19.10. 2020г. от Климент Пенчев  и отговор относно 1. Контролира ли и по какъв начин общинска администрация качественото и безопасно изпълнение на дейностите по рехабилитация на водопреносната система в кв. Самара-1 ; 2. Какви действия ще предприеме Община Стара Загора по отношение на фирмата изпълнител, с цел осигуряване на безопасното преминаване в района и облекчаване на неудобството за гражданите причинени от честото прекъсване на водоподаването;

Питане с вх. № 10-62-28 /12.10.2020г. от Искра Михайлова и отговор относно терена , където се провежда годишният панаир; 1. Какво е предназначението му; 2. Засипване с инертни материали на зелените площи; 3. Кой извършва контрол и констатира нарушения ….7. Чия отговорност е почистването на района след сезонния панаир; 

Питане с вх. № 10-62-29 /12.10.2020г. от Искра Михайлова и отговор относно Въпроси свързани със заведение за хранене тип „бистро“, ул. „Отец Паисий 87“ 1. Има ли разрешение за строеж , рекунструкция; 2. Кои са длъжностните лица издали съответните разрешения ; 3. Отговарят ли на разпоредбите за чистотата;

Питане с вх. № 10-62-30 /12.10.2020г. от Искра Михайлова и отговор относно Регистрирани кучета на територията на община Стара Загора ; 1. Колко са регисртрираните кучета в Общ. СЗ, колко са в град СЗ и колко са в селата; 2. Извършват ли се проверки за регистрираните кучета в селата и вилните зони , какво констатират проверките; 3. Има ли механизъм за насърчаване приемната грижа за бездомни кучета;  4. Какви програми и стратегии планира Общ.СЗ по темата  

Питане с вх. № 10-62-31 /12.10.2020г. от Искра Михайлова и отговор относно Колко ясли, дг и училища в Общ.СЗ получават храна чрез кетъринг в пластмасови опаковки; 2. Колко от тях получават храна от ОП Ученическо хранене и колко от фирми доставчици; 3. Колко деца в училища с работещи столове нямат достъп до тях и получават храната си в пластмасови опаковки; 4. Как използването на еднократни опаковки се обвързва с целите поставени в План за управление на отпадъци на Общ.СЗ;

Питане с вх. № 10-62-32   от  Климент Пенчев  и отговор относно сигнал №10-03-886/21.09.2020 г. Кога ще се предприемат действия за премахването на незаконно продължение на гараж , находящ се на  ул. „Поручик Кисьов“ № 5 

Питане с вх. № 10-62-33 /20.11.2020 от Искра Михайлова и отговор относно Ремонт за подмяна  на канализация и водопровод за питейна вода на ул." Даскал Петър Иванов "

Питане с вх. № 10-62-34 /04.12.2020 от  Валентина Бонева  и отговор относно Строителни и монтажни работи за обект " Скейтпарк Стара Загора " 

Питане с вх. № 10-62-35/07.12.2020 от Искра Михайлова и отговор относно Краен срок за завършване на новия скейтпарк. 

Питане с вх. № 10-62-36/07.12.2020  от Искра Михайлова и отговор относно Сключени договори с медии и информационни агенции;

Питане с вх. № 10-62-37/07.12.2020 от Галина  Куманова Господинова и отговор относно Издръжка на общинските детски градини;

Питане с вх. № 10-62-38/07.12.2020 от Галина  Куманова Господинова и отговор относно Издръжка на общинските детски ясли;

Питане с вх. № 10-62-1 / 20.04.2021 от Климент Пенчев  и отговор относно Липса на отговор относно нанесени щети на автомобил;

Питане с вх. № 10-62-2 / 20.04.2021 от Климент Пенчев  и отговор относно Питане с №10-62-26 за поставяне на антипаркинг колчета върху тротоарно пространство;

Питане с вх. № 10-62-3  / 14.06.2021 от Валентина Стойчева Бонева , Климент Павлов Пенчев и отговор относно СМР за обект " Скейтпарк Стара Загора "

Питане с вх. № 10-62-4 / 08.09.2021 от Димитър Здравков Чорбаджиев и отговор относно Инвестиционен проект "Реконструкция на Зоопарк Стара Загора".

Питане с вх. № 10-62-5 /13.09.2021 от Димитър Здравков Чорбаджиев и отговор относно Проект „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на Станционната градина в град Стара Загора“

Питане с вх. № 10-62-6 /20.09.2021 от Мария Динева и отговор относно Изграждане на Храм Св. Мина в кв. Кольо Ганчев. 

Питане с вх. № 10-62-8 /07.10.2021 от Янко Янков и отговор относно сключени договори от бившия председател на ОбС за правни услуги и консултации.

Питане с вх. № 10-62-9 / 18.10.2021 от Валентина Стойчева Бонева , Климент Павлов Пенчев и отговор относно строителни и монтажни работи по канализационната и водопроводна мрежа в кв. „Самара“ 1

Питане с вх.№ 10-62-10/10.11.2021г. от Илка Петкова и отговор относно ПУП-ПРЗ за имот УПИ 1, в кв.18 по плана на с.Старозагорски бани

Питане с вх.№ 10-62-11/03.12.2021 от Ива Серьожева Ангелкова и отговор относно нерегламентирани сметища

Питане с вх.№ 10-62-12/06.12.2021 от Валентина Стойчева Бонева и отговор относно разширение на ул. „Капитан Петко Войвода“ и част от ул. „Христо Ботев“

Питане с вх.№ 10-62-13/06.12.2021 от Валентина Стойчева Бонева и отговор относно необходимост от подкрепа за общинските детски заведения и училища във връзка с ръста на цените на стоки и услуги

Питане с вх.№ 10-62-1/08.02.2022 от Янко Янков и отговор относно дейността на „Обредни дейности“ за периода 2019-2021

Питане с вх.№ 10-62-2/11.02.2022 от Ива Ангелкова и отговор относно зачестили сигнали от граждани, свързани с организацията и безопасност на движението в град Стара Загора.

Питане с вх.№ 10-62-3/11.02.2022 от Ива Ангелкова и отговор относно качеството на атмосферния въздух.

Питане с вх.№ 10-62-4/14.02.2022 от Галина Господинова и отговор относно преходен остатък за детски ясли и социални услуги за 2021г.

Питане с вх.№ 10-62-5/14.02.2022 от Валентина Бонева и отговор относно преходни остатъци за 2021г. на общински училища и детски градина

Питане с вх.№ 10-62-6/14.02.2022 от Валентина Бонева и отговор относно преходни остатъци за 2021г от Допълващ стандарт за материална база.

Питане с вх.№ 10-62-7/14.02.2022 от Иван Върляков, Валентина Бонева, Галина Господинова, Климент Павлов Пенчев, Мариус Кирков, Илка Петкова и Даниела Лекина и отговор относно Инфраструктурни обекти, предвидени за финансиране.

 Питане с вх.№ 10-62-8/14.02.2022 от Илка Петкова и отговор относно ПУП на с. Старозагорски мин. бани

Питане с вх. № 10-62-9/16.03.2022 г. от Методи Пенчев и отговор относно ремонти по проекти: „Станционна градина“, „Самара 1“ и „Самара 2“, „Зоопарк“, „Руски пазар“ и „Летен театър“

Питане с вх. № 10-62-10/16.03.2022 г. от Методи Пенчев и отговор относно обектите на „Лафка“

Питане с вх. № 10-62-11/18.03.2022 г. от Валентина Бонева и Климент Пенчев и отговор относно строителни и монтажни работи по канализационната и водопроводна мрежа в кв. „Самара 1“

Питане с вх. № 10-62-13/07.04.2022 г. от Димитър Чорбаджиев и отговор относно работата на Гл. архитект на община Стара Загора

Питане с вх. № 10-62-14/08.04.2022 г. от Илка Петкова и отговор относно казуса „Бедечка“

Питане с вх. № 10-62-18/14.06.2022г. от Ива Ангелкова и отговор относно:Броя първокласници за предстоящата учебна година, кандидатствали в СУ „Христо Ботев“; цялостната стойност на ремонтните дейности, извършени по базата на училището.

Питане с вх. № 10-62-19/14.06.2022г. от Ива Ангелкова и отговор относно:Сигнали от граждани, свързани с организацията и безопасността на движението в града.

Питане с вх. № 10-62-21/17.06.2022г. от Димитър Чорбаджиев и отговор относно:Договор № 857/27.05.2021г. между Община Стара Загора и „Трейс Груп Холд“ АД.

Питане с вх. № 10-62-22/20.06.2022г. от Ива Ангелкова и отговор относно:Започнало строителство в поземлен имот № 68850.518.564, който е бил предвиден за озеленяване в ОУП от 2011г.

Питане с вх. № 10-62-23/21.06.2022г. от Климент Пенчев относно: Ремонт на детска площадка в междублоково пространство.

Питане с вх. № 10-62-24/18.07.2022г. от Димитър Чорбаджиев относно: Договор №857/27.05.2021г. между Община Стара Загора и „Трейс Груп Холд“ АД.

Питане с вх. № 10-62-25/18.07.2022г. от Ива Ангелкова относно: Посещаемост, брой служители в културните институти; приходи и разходи за същите, както и за ресор туризъм в Община Стара Загора.

Питане с вх. № 10-62-27/14.11.2022г. от Димитър Чорбаджиев относно: Ремонт, благоустрояване и подобряване на физическата среда на ул. „Промишлена“.

Питане с вх. № 10-62-28/14.11.2022г. от Димитър Чорбаджиев относно: Изграждане на ВиК инфраструктура на територията на Община Стара Загора от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора.

Питане с вх. № 10-62-29/14.11.2022г. от Ива Ангелкова относно: Постъпления в бюджета на общината и изразходване на постъпилите средства от продажби на общински жилища за периода от 01.01.2022г. – до сега.

Питане с вх. № 10-62-30/14.11.2022г. от Ива Ангелкова относно: Изготвен и съгласуван проект за временна организация и безопасност на движението по пътищата, при извършване на строителни и монтажни дейности и осъществяване на контрол от отговорните лица.

Питане с вх. № 10-62-31/05.12.2022г., от общински съветници от група „БСП за България“, относно: Информация по изпълнението на Решение 1309 от 28.10.2022г. на Общински съвет - Стара Загора.

Питане с вх. № 10-62-32/09.12.2022г., от Димитър Чорбаджиев, относно: Приходи, помощи и дарения в перо 46-70 „Други текущи помощи и дарения от чужбина“.

Питане с вх. № 10-62-33/09.12.2022г., от Ива Ангелкова, относно: Информация за пътната мрежа и брой постъпили сигнали за нарушена инфраструктура в община Стара Загора; размер на приходите от данък МПС и тези от Зелена зона, от 2020г. до днешна дата; брой регистрирани и бракувани МПС, от 2020г. до днешна дата; брой издадени актове от общинска администрация за неправилно паркиране през 2021 и 2022г.

Питане с вх. № 10-62-3/13.01.2023г., от Ива Ангелкова, относно: Данни за качеството на атмосферния въздух и действия от страна на Община Стара Загора, предприети в случаите на отчетено запрашване.

Питане с вх. № 10-62-4/13.01.2023г., от Ива Ангелкова, относно: Сигнали от граждани, свързани с поддържането на зелената система на Община Стара Загора; брой съставени констативни протоколи и извършени проверки за 2021г.

Питане с вх. № 10-62-5/16.01.2023г., от Ива Ангелкова, относно: Сигнали от граждани, свързани с поддържането на зелената система на Община Стара Загора; брой съставени констативни протоколи и извършени проверки за 2022г.

Питане с вх. № 10-62-6/31.01.2023 г., от Юсни Ибрям, относно: Неудовлетвореност от отговор на предходно питане; взаимоотношения с администрация и почитане на ромските традиции.

Питане с вх. № 10-62-7/31.01.2023 г., от Юсни Ибрям, относно: График за заседания на Постоянната комисия по Социална политика.

Питане с вх. № 10-62-8/06.02.2023 г., от Юсни Ибрям, относно начина на формиране на цените на билетите по междуселищните направления.

Питане с вх. № 10-62-9/07.03.2023 г., от Димитър Чорбаджиев, относно сключени граждански договори от Община Стара Загора.

Питане с вх. № 10-62-10/20.03.2023 г., от Ива Ангелкова, относно сключени договори и заплатени суми за консултантски услуги, свързани с организацията и безопасността за движение по пътищата на територията на общината, от ноември 2019г. до сега.

Питане с вх. № 10-62-11/20.03.2023 г., от Ива Ангелкова, относно констатации от РИОСВ при проверка на Регионално депо за битови отпадъци с. Ракитница и извършвания върху дейността му контрол от страна на община Стара Загора.

Питане с вх. № 10-62-12/13.04.2023 г., от Ива Ангелкова, относно зачестили сигнали от граждани, свързани с бездомните кучета; броя на регистрираните за отглеждане кучета, извършените за това проверки и наличието на изготвена Програма в изпълнение на чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните.

Питане с вх. № 10-62-13/02.05.2023 г., от Методи Пенчев, относно броя на пенсионерите и хора в пенсионна възраст, работещи към настоящия момент в общинска администрация, и заеманите от тях длъжности.

Питане с вх. № 10-62-14/11.05.2023 г., от Димитър Чорбаджиев, относно Договор № 348/18.02.2022г., между Община Стара Загора и Обединение „Транспортна схема Стара Загора“.

Питане с вх. № 10-01-3215/29.05.2023 г. от  Илка Петкова и отговор относно изпълнение на договор между Община Стара Загора и „Грома Холд“ ЕООД за реконструкция и разширение на канализационна и водопроводна мрежа в кв. Самара 1 и кв. Самара 2

Питане с вх.№ 10-62-15/13.06.2023 г. от Иван Върляков, Валентина Бонева, Галина Господинова, Даниела Лекина, Климент Пенчев, Мариус Кирков и Илка Петкова и отговор относно изпълнението на решение 1309 от Протокол 28; касаещо брой продадени общински жилища за 2022г и 2023; обща стойност на средствата постъпили в бюджета на Общината от реализираните продажби; в какъв размер и за какво са използвани тези средства; има ли закупени нови жилища и извършени ремонти за този период

Питане с вх.№ 10-62-16/19.06.2023 г. Димитър Чорбаджиев и отговор относно  ремонт и благоустройство  на ул."Промишлена" и ул."Св.Княз Борис" 

Питане с вх.№ 10-62-17/14.07.2023 г. от Валентина Бонева и отговор относно извършване на строително-монтажни дейности в проф. Гимназия по компютърни науки „Проф. Минко Балкански“

Питане с вх.№ 10-62-18/14.07.2023 г. Валентина Бонева и отговор относно извършване на строително-монтажни дейности в ДГ № 23 „Кипарис“

Питане с вх.№ 10-62-19/14.07.2023 г. Валентина Бонева и отговор относно извършване на строително-монтажни дейности в  СУ „Максим Горки“     

Питане с вх.№ 10-62-20/14.07.2023 г. Валентина Бонева и отговор относно извършване на строително-монтажни дейности в V-то ОУ „Митьо Станев“

Питане с вх.№ 10-62-21/17.07.2023 г. Ива Ангелкова и отговор относно заседания на комисията за преговори по придобиване на бивш АГ

Питане с вх. № 10-62-22/10.08.2023 г. Гочо Карагьозов и отговор относно неправомерно  заграждение на тротоар, общинска собственост  на ул. „Свети  Княз Борис “ 145 

Питане с вх. № 10-62-23/16.08.2023г. Мирослав Райков и отговор относно изразходваните средства за поддръжка и ремонт на служебни автомобили в странични сервизи за  период 02.02.2023 г. - 31.07.2023 г. 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали