Питания и отговори

Размер на шрифта: A A A

Питане с вх. № 10-62-35 /09.12.2019  от Климент Павлов Пенчев и отговор относно рехабилитация на тротоарно пространство;

Питане с вх. № 10-62-36 /09.12.2019  от Климент Павлов Пенчев и отговор относно брой и кои са спортните клубове, предоставящи безплатни занимания;

Питане с вх. № 10-62-1/13.01.2020  от Галина Куманова Господинова и отговор относно % събираемост от местни такси, данък сгради и наеми за 2019г.

Питане с вх. № 10-62-2/15.01.2020  от Даниела Ангелова Лекина и отговор относно МПС-та със свалени номера.

Питане с вх. № 10-62-3/17.01.2020 от Искра Михайлова Михайлова и отговор относно реконструкция на Зоопарк и Летен театър;

Питане с вх. № 10-62-4/20.01.2020 от  Иван Христов Чолаков и отговор относно брой АУАН и глоби с фиш за 2019

Питане с вх. № 10-62-5/20.01.2020 от  Валентина Стойчева Бонева и отговор относно ремонт на имот- паметник на културата, предоставен за безвъзмездно ползване

Питане с вх. № 10-62-6/21.01.2020 от  Методи Динев Пенчев  и отговор относно статут на Регионалното депо за битови отпадъци

Питане с вх. № 10-62-7/06.02.2020 от  Валентина Стойчева Бонева и отговор относно наложени санкции на фирми, изпълняващи проекти в гр. Стара Загора

Питане с вх. № 10-62-8/07.02.2020 от  група общински съветници от Коалиция“ БСП за България“ и отговор относно ограничение на права от страна на директора на Дом за възрастни;

Питане с вх. № 10-62-9/21.02.2020 от  Боян Кулев и отговор относно Кръговото кръстовище в кв. Кольо Ганчев

Питания с вх. № 10-62-10, 11 и 12 /02.04.2020 от  Юсни Мемиш Ибрям и заявление за оттегляне

Питане с вх. № 10-62-13/14.04.2020 от  Искра Михайлова Михайлова  и отговор относно вендинг автомати

Питане с вх. № 10-62-14/16.04.2020 от  Галина Куманова Господинова и отговор относно кафе машини и вендинг автомати

Питане с вх. № 10-62-15/20.01.2020 и отговор относно общестени тоалетни

Питане с вх. № 10-62-16 /18.05.2020  от Климент Павлов Пенчев и отговор относно Въпроси за новия гробищен парк;

Питане с вх. № 10-62-17 /18.05.2020  от Климент Павлов Пенчев относно Ремонтиране и реновиране на детска площадка;

Питане с вх. № 10-62-18 /18.05.2020  от Валентина Бонева и отговор относно Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост и последващи действия на новия собственик;

Питане с вх. № 10-62-19 /15.06.2020 от  Галина Куманова Господинова и отговор Освобождаване  на категории лица от заплащане на определени видове местни такси

Питане с вх. № 10-62-20/16.06.2020  от Валентина Бонева и отговор относно Статут на територията в кв.Три чучура-север" и мерки за опазване на зелената система в кавартала.  

Питане с вх. № 10-62-21/20.07.2020 от Климент Пенчев и отговор относно Проведена процедура за избор на изпълнител за изграждане на детски площадки 

Питане с вх. № 10-62-22/21.07.2020 от Искра Михайлова и отговор относно 1.Има ли налични постройки на територията на парка; 2. Ще има ли в новият ОУП територии от парк „ Митрополит Методи Кусев“, на които да се предвижда промяна на статут; 3. В случай, че са налични постройки, предвижда ли се проверка на съществуващите постройки за съответствие между данъчна декларация по чл.14 то закона за местните данъци и такси и фактическото състояние на имотите; Какви мерки се предвиждат при установяване на несъответствие.

Питане с вх. № 10-62-23 /03.08.2020 от проф.Иван Върляков и отговор относно Чия е собствеността на ПИ с идентификатор 68850.258.93 и законно ли  е строителството в нея; 2. Кога ще са налични пътнически асансьори на ж.п. гара Стара Загора ; 3. Има ли постъпили сигнали и предложения от гражданина Коста Харитев и какво е предприето по тях! 

Питане с вх. № 10-62-24 /14.09.2020 от  Валентина Бонева и отговор относно разкопана е част от велоалеята по бул. „Цар Симеон Велики“. 1. Какво наложи разкопаването й скоро след направата й ; 2. Колко струва възстановяването й и кой ще поеме разходите  

Питане с вх. № 10-62-25 /12.10.2020г. от Искра Михайлова и отговор относно 1.Правят ли се проверки на горите в Община Стара Загора за незаконни сечища? Колко такива са открити за периода от 2011г. до момента;  2. Направен ли е статистически анализ какъв е процентът на обезлесяване на горите на територията на Об СЗ към днешна дата спрямо 2011; 3. В случай на констатирано обезлесаване какви мерки са предприети за справяне с проблема в района;  4. Кандидатствала ли е Община Стара Загора за финансиране по проект „Залесяване и поддръжка“

Питане с вх. № 10-62-26  / 19.10. 2020г. от  Климент Пенчев  и отговор относно Кога ще стартират дейностите по поставяне  на антипаркинг колчета в кв. Самара-1 

Питане с вх. № 10-62-27 / 19.10. 2020г. от Климент Пенчев  и отговор относно 1. Контролира ли и по какъв начин общинска администрация качественото и безопасно изпълнение на дейностите по рехабилитация на водопреносната система в кв. Самара-1 ; 2. Какви действия ще предприеме Община Стара Загора по отношение на фирмата изпълнител, с цел осигуряване на безопасното преминаване в района и облекчаване на неудобството за гражданите причинени от честото прекъсване на водоподаването;

Питане с вх. № 10-62-28 /12.10.2020г. от Искра Михайлова и отговор относно терена , където се провежда годишният панаир; 1. Какво е предназначението му; 2. Засипване с инертни материали на зелените площи; 3. Кой извършва контрол и констатира нарушения ….7. Чия отговорност е почистването на района след сезонния панаир; 

Питане с вх. № 10-62-29 /12.10.2020г. от Искра Михайлова и отговор относно Въпроси свързани със заведение за хранене тип „бистро“, ул. „Отец Паисий 87“ 1. Има ли разрешение за строеж , рекунструкция; 2. Кои са длъжностните лица издали съответните разрешения ; 3. Отговарят ли на разпоредбите за чистотата;

Питане с вх. № 10-62-30 /12.10.2020г. от Искра Михайлова и отговор относно Регистрирани кучета на територията на община Стара Загора ; 1. Колко са регисртрираните кучета в Общ. СЗ, колко са в град СЗ и колко са в селата; 2. Извършват ли се проверки за регистрираните кучета в селата и вилните зони , какво констатират проверките; 3. Има ли механизъм за насърчаване приемната грижа за бездомни кучета;  4. Какви програми и стратегии планира Общ.СЗ по темата  

Питане с вх. № 10-62-31 /12.10.2020г. от Искра Михайлова и отговор относно Колко ясли, дг и училища в Общ.СЗ получават храна чрез кетъринг в пластмасови опаковки; 2. Колко от тях получават храна от ОП Ученическо хранене и колко от фирми доставчици; 3. Колко деца в училища с работещи столове нямат достъп до тях и получават храната си в пластмасови опаковки; 4. Как използването на еднократни опаковки се обвързва с целите поставени в План за управление на отпадъци на Общ.СЗ;

Питане с вх. № 10-62-32   от  Климент Пенчев  и отговор относно сигнал №10-03-886/21.09.2020 г. Кога ще се предприемат действия за премахването на незаконно продължение на гараж , находящ се на  ул. „Поручик Кисьов“ № 5 

Питане с вх. № 10-62-33 /20.11.2020 от Искра Михайлова и отговор относно Ремонт за подмяна  на канализация и водопровод за питейна вода на ул." Даскал Петър Иванов "

Питане с вх. № 10-62-34 /04.12.2020 от  Валентина Бонева  и отговор относно Строителни и монтажни работи за обект " Скейтпарк Стара Загора " 

Питане с вх. № 10-62-35/07.12.2020 от Искра Михайлова и отговор относно Краен срок за завършване на новия скейтпарк. 

Питане с вх. № 10-62-36/07.12.2020  от Искра Михайлова и отговор относно Сключени договори с медии и информационни агенции;

Питане с вх. № 10-62-37/07.12.2020 от Галина  Куманова Господинова и отговор относно Издръжка на общинските детски градини;

Питане с вх. № 10-62-38/07.12.2020 от Галина  Куманова Господинова и отговор относно Издръжка на общинските детски ясли;

Питане с вх. № 10-62-1 / 20.04.2021 от Климент Пенчев  и отговор относно Липса на отговор относно нанесени щети на автомобил;

Питане с вх. № 10-62-2 / 20.04.2021 от Климент Пенчев  и отговор относно Питане с №10-62-26 за поставяне на антипаркинг колчета върху тротоарно пространство;

Питане с вх. № 10-62-3  / 14.06.2021 от Валентина Стойчева Бонева , Климент Павлов Пенчев и отговор относно СМР за обект " Скейтпарк Стара Загора "

Питане с вх. № 10-62-4 / 08.09.2021 от Димитър Здравков Чорбаджиев и отговор относно Инвестиционен проект "Реконструкция на Зоопарк Стара Загора".

Питане с вх. № 10-62-5 /13.09.2021 от Димитър Здравков Чорбаджиев и отговор относно Проект „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на Станционната градина в град Стара Загора“

Питане с вх. № 10-62-6 /20.09.2021 от Мария Динева и отговор относно Изграждане на Храм Св. Мина в кв. Кольо Ганчев. 

Питане с вх. № 10-62-8 /07.10.2021 от Янко Янков и отговор относно сключени договори от бившия председател на ОбС за правни услуги и консултации.

Питане с вх. № 10-62-9 / 18.10.2021 от Валентина Стойчева Бонева , Климент Павлов Пенчев и отговор относно строителни и монтажни работи по канализационната и водопроводна мрежа в кв. „Самара“ 1

Питане с вх.№ 10-62-10/10.11.2021г. от Илка Петкова и отговор относно ПУП-ПРЗ за имот УПИ 1, в кв.18 по плана на с.Старозагорски бани

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали