ПИТАНИЯ И ОТГОВОРИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ 11 ОТ 25.04.2024 Г.

Размер на шрифта: A A A

Питане  10-62-20/10.04.2024г. от Янко Янков относно рекламни агенции и фирми имат договори за билбордове с Община Стара Загора

Отговор 10-11--5614/24.04.2024г относно рекламни агенции и фирми имат договори за билбордове с Община Стара Загора

 

Питане  10-62-19/10.04.2024г. от Янко Янков относно сключени договори с Община Стара Загора за рекламно-информационни елементи

Отговор 10-11-5613/24.04.2024г относно сключени договори с Община Стара Загора за рекламно-информационни елементи

 

Питане 10-62-18/10.04.2024г. от Янко Янков относно отдаване под наем на общински площи за поставяне на рекламно-информационни елементи

Отговор 10-11-5612/24.04.2024г относно отдаване под наем на общински площи за поставяне на рекламно-информационни елементи

 

Питане  10-62-17/10.04.2024г.  от Янко Янков относно има ли фирми със забавени плащания по договори ,сключени с Община Стара Загора , за поставяне на рекламно-информационни елементи

Отговор 10-11-5610/10.04.2024г. относно има ли фирми със забавени плащания по договори ,сключени с Община Стара Загора , за поставяне на рекламно-информационни елементи

 

Питане 10-62-15/10.04.2024г. от Янко Янков относно договори за поставяне на рекламно-информационни елементи  са въведени по изискванията от наредбата за РИЕ за еднакъв цвят

Отговор 10-11-5609/24.04.2024г. относно договори за поставяне на рекламно-информационни елементи  са въведени по изискванията от наредбата за РИЕ за еднакъв цвят

 

Питане  10-62-14/10.04.2024г. от Янко Янков относно разрешение за експлоатация общинските билбордове в парк „Алана“ , на входа на село Богомилово 

Отговор 10-11-5608/24.04.24готносно разрешение за експлоатация общинските билбордове в парк „Алана“ , на входа на село Богомилово

 

Питане 10-62-16/10.04.2024г. от Янко Янков относно решението на Общински съвет Стара Загора за предоставяне за безвъзмездно ползване на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи в гр. Стара Загора

Отговор 10-11-5606/24.04.2024г. относно решението на Общински съвет Стара Загора за предоставяне за безвъзмездно ползване на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи в гр. Стара Загора

 

Питане  10-62-21/12.04.2024г. от Теньо Арабаджиев относно пожар в жилищен блок

Отговор 10-11-5675/24.04.2024г. относно пожар в жилищен блок

 

Питане  10-62-22/15.04.2024г. от Боян Кулев, Недко Кузманов, Ивелин Рашев, Иван Николов относно пътната безопасност

Отговор 10-11-5678/24.04.2024г. относно пътна безопасност

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали