ПИТАНИЯ И ОТГОВОРИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ 8 ОТ 29.02.2024 Г.

Размер на шрифта: A A A

 

Питане с вх. № 10-62-1/01.02.2024г. от ППДБ Теньо Арабаджиев  относно  социалните услуги на територията на Община Стара Загора 

Отговор изх. № 10-11-1629/12.02.2024г. относно  социалните услуги на територията на Община Стара Загора

 

Питане с вх № 10-62-2/01.02.2024г. от ППДБ Теньо Арабаджиев  относно дейността на Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД

Отговор изх. №10-11-2570/29.02.2024готносно дейността на Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД

 

Питане с вх. № 10-62-5/12.02.2024г. от ППГОС „Възраждане“  относно състояние на междублоково пространство

Отговор изх № 10-11-2727/01.03.2024г. относно състояние на междублоково пространство

 

Питане с вхд. № 10-62-6/12.02.2024г. от ППГОС „Възраждане“  относно липсващи плочи от мемориален комплекс „Бранители на Стара Загора“

Отговор изх № 10-11-1980/20.02.2024г. относно липсващи плочи от мемориален комплекс „Бранители на Стара Загора“

 

Питане с вх. № 10-62-7/12.02.2024г.  от ППГОС „Възраждане“  относно определяне на броя деца в градините и яслите

Отговор изх № 10-11-2463/26.02.2024г. относно определяне на броя деца в градините и яслите

 

Питане с вх. № 10-62-8/12.02.2024г  от  ППГОС „Възраждане“  относно Договор между Oбщината  и национални ефирни и кабелни оператори

Отговор с изх. № 10-11-2568/28.02.2024готносно Договор между Oбщината  и национални ефирни и кабелни оператори

 

Питане с вх. № 10-62-3 / 09.02.2024г. от Дамян Георгиев относно обществена баня – разходи
Отговор с изх. № 10-11-3326/15.03.2024готносно обществена баня – разходи


Питане с вх. № 10-62-4 / 09.02.2024г. от Дамян Георгиев относно ремонт и поддръжка на МПС собственост на Община Стара Загора

Отговор с изх. № 10-11-2871/06.03.2024г. относно ремонт и поддръжка на МПС собственост на Община Стара Загора

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали