Плащания по договори до 01 декември 2015 г.

Размер на шрифта: A A A

Рудин ООД 136.11 KB 08/12/2015, 14:59

Консорциум „Хемус – Дизайн - Строй” 139.9 KB 08/12/2015, 14:59

ДЗЗД „Фаби – 21“ 137.81 KB 08/12/2015, 14:59

„Стини“ ООД 143.23 KB 08/12/2015, 14:59

„Център за е-бизнес подкрепа АНИМА“ ООД 100.17 KB 08/12/2015, 14:59

„Гид-Г Консулт“ ЕООД 106.47 KB 08/12/2015, 14:59

„Стара Загора – Кадастър“ ООД 131.34 KB 08/12/2015, 14:59

„Щрабаг“ ЕАД 138.21 KB 08/12/2015, 14:58

„Транспорт строй консулт инженеринг“ ЕООД 102.39 KB 08/12/2015, 14:59

„Теком“ ООД 135.61 KB 08/12/2015, 14:59

„Билдинг Комфорт“ ЕООД 135.98 KB 08/12/2015, 14:59

„Енерджи Ефект“ ЕАД 142.3 KB 08/12/2015, 14:59

„Суперстрой – Инженеринг“ ЕООД 139.16 KB 08/12/2015, 14:59

Консорциум „Билс Строй“ 103.62 KB 08/12/2015, 14:59

„Офис Идея Плюс“ ООД 134 KB 08/12/2015, 14:59

„УИГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 103.51 KB 08/12/2015, 14:59

„ХИДРОСВЯТ“ ООД 103.6 KB 08/12/2015, 14:59

„Коника Минолта Бизнес Сълюшънс България“ ЕООД 135.79 KB 08/12/2015, 14:59

„Зарастрой“ ООД 135.89 KB 08/12/2015, 14:59

“Екип МГ” ООД 135.73 KB 08/12/2015, 14:59

“КОНСУЛТИ 03” ООД 131.02 KB 08/12/2015, 14:59

“ДЕОМИД” ЕООД 135.72 KB 08/12/2015, 14:59

"Агроводинвест” ЕАД 170.95 KB 08/12/2015, 14:59

„Кима Консулт“ ЕООД 170.05 KB 08/12/2015, 14:59

“Аниди“ ЕООД 136.7 KB 08/12/2015, 14:59

„Е Авангард Проект Консулт“ ЕООД 141.26 KB 08/12/2015, 14:59

„МКМБ“ ДЗЗД 101.84 KB 08/12/2015, 14:59

Обединение „Самара 2015“ 99.81 KB 08/12/2015, 14:59

Обединение "Димов кънстракшън – Геодет" 101.73 KB 08/12/2015, 14:59

„Арк – Билдинг“ ООД 98.78 KB 08/12/2015, 14:59

„Декор - 2000” ЕООД 171.04 KB 08/12/2015, 14:59

„Дженерали Застраховане” АД 106.45 KB 08/12/2015, 14:59

„Стройкомерс“ ЕООД 98.18 KB 08/12/2015, 14:59

“Информационно Обслужване” АД  96.58 KB 08/12/2015, 16:07

„Е – Турс“ ООД  135.17 KB 08/12/2015, 16:07

„Динко Петров 90“ ЕООД  131.62 KB 08/12/2015, 16:07

„Кимтекс ЛС“ ООД  104.69 KB 08/12/2015, 16:07

Станд - Ф“ ЕООД  102.71 KB 08/12/2015, 16:07

Издателска къща „АБ“ ЕООД  120.58 KB 08/12/2015, 16:07

Кооперация „ПАНДА”  130.93 KB 08/12/2015, 16:07

„Автобусни превози – Стара Загора“ ООД  133.52 KB 08/12/2015, 16:07

„Щрабаг“ ЕАД  142.88 KB 08/12/2015, 16:07

ДЗЗД „ПИ ЕС“  142.02 KB 08/12/2015, 16:07

„ЕЛМИ“ ООД  135.46 KB 08/12/2015, 16:07

„Експрес“ ООД  132.92 KB 08/12/2015, 16:07

„Пламен Петров – П“ ООД  97.25 KB 08/12/2015, 16:07

„Л.П.-10” ЕООД  104.18 KB 08/12/2015, 16:07

„Интернет Груп” ООД  144.16 KB 08/12/2015, 16:07

„Аеро“ ЕООД  134.45 KB 08/12/2015, 16:07

„Български Пощи“ ЕАД  129.6 KB 08/12/2015, 16:07

ЕТ „Бойчо Стоев – Разцвет Стоев”  131.11 KB 08/12/2015, 16:07

„Димес 2000” ООД  135.33 KB 08/12/2015, 16:07

„Кастело” ООД  92.14 KB 08/12/2015, 16:07

„Геодет” ЕООД  96.16 KB 08/12/2015, 16:07

“Ханза” ЕООД  131.47 KB 08/12/2015, 16:07

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали