Плащания по договори до 03 ноември 2015 г.

Размер на шрифта: A A A

"Сиела Норма" АД 139.13 KB 09/11/2015, 16:27

"Рудин" ООД 101.05 KB 09/11/2015, 16:27

Консорциум "Хемус - Дизайн - Строй" 139.89 KB 09/11/2015, 16:27

ДЗЗД "Фаби - 21" 137.8 KB 09/11/2015, 16:27

Пътно строителна компания "ЕС БИ ЕС" АД 137.88 KB 09/11/2015, 16:27

"Стини" ООД 105.5 KB 09/11/2015, 16:27

Център за е-бизнес подкрепа "АНИМА" ООД 100.18 KB 09/11/2015, 16:27

"Гид-Г Консулт" ЕООД 144.04 KB 09/11/2015, 16:27

"Стара Загора - Кадастър" ООД 169.98 KB 09/11/2015, 16:27

"Телелинк" ЕАД 137.93 KB 09/11/2015, 16:27

"Лема Трейдинг" ЕООД 139.39 KB 09/11/2015, 16:27

"Щрабаг" ЕАД 103.31 KB 09/11/2015, 16:27

„Транспорт строй консулт инженеринг“ ЕООД 102.39 KB 09/11/2015, 16:27

"Технострой консулт" ЕООД  112.01 KB 09/11/2015, 16:27

 „Теком“ ООД  135.33 KB 09/11/2015, 16:27

 „Билдинг Комфорт“ ЕООД  135.97 KB 09/11/2015, 16:27

 „Енерджи Ефект“ ЕАД  107.82 KB 09/11/2015, 16:27

„Суперстрой – Инженеринг“ ЕООД  104.61 KB 09/11/2015, 16:27

Консорциум „Билс Строй“  103.61 KB 09/11/2015, 16:27

„Офис Идея Плюс“ ООД  134.06 KB 09/11/2015, 16:27

„УИГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД  103.51 KB 09/11/2015, 16:27

„ХИДРОСВЯТ“ ООД  103.61 KB 09/11/2015, 16:27

ДЗЗД „КВН“  140.12 KB 09/11/2015, 16:27

„Коника Минолта Бизнес Сълюшънс България“ ЕООД  135.41 KB 09/11/2015, 16:27

„СИЕНСИС“ АД  136.2 KB 09/11/2015, 16:27

„Зарастрой“ ООД  135.89 KB 09/11/2015, 16:27

„Екип – МГ“ ООД  135.72 KB 09/11/2015, 16:27

“КОНСУЛТИ 03” ООД  131.02 KB 09/11/2015, 16:27

“ДЕОМИД” ЕООД  135.73 KB 09/11/2015, 16:27

"Агроводинвест” ЕАД  134.82 KB 09/11/2015, 16:27

„Кима Консулт“ ЕООД  134.6 KB 09/11/2015, 16:27

“Аниди“ ЕООД  103 KB 09/11/2015, 16:27

„Е Авангард Проект Консулт“ ЕООД  141.26 KB 09/11/2015, 16:27

„МКМБ“ ДЗЗД  101.84 KB 09/11/2015, 16:27

Обединение „Самара 2015“  99.8 KB 09/11/2015, 16:27

Обединение "Димов кънстракшън – Геодет" 101.72 KB 09/11/2015, 16:27

„Арк – Билдинг“ ООД  98.78 KB 09/11/2015, 16:27

„Декор - 2000” ЕООД  99.95 KB 09/11/2015, 16:27

„Дженерали Застраховане” АД  106.45 KB 09/11/2015, 16:27

„Стройкомерс“ ЕООД  98.17 KB 09/11/2015, 16:27

"Информационно обслужване" АД 96.55 KB 10/11/2015, 08:49

"Е - Турс" ООД 135.36 KB 10/11/2015, 08:49

"Динко Петров 90" ЕООД 131.69 KB 10/11/2015, 08:49

„Кимтекс ЛС“ ООД  105.05 KB 10/11/2015, 08:49

"Станд - Ф“ ЕООД  102.87 KB 10/11/2015, 08:49

Издателска къща „АБ“ ЕООД  119.01 KB 10/11/2015, 08:49

Кооперация "Панда" 104.73 KB 10/11/2015, 08:49

„Автобусни превози – Стара Загора“ ООД  133.55 KB 10/11/2015, 08:49

"Щрабаг" ЕАД 143.04 KB 10/11/2015, 08:49

ДЗЗД „Пи Ес“  141.03 KB 10/11/2015, 08:49

"Елми" ООД 133.87 KB 10/11/2015, 08:49

"Експрес" ООД 134.28 KB 10/11/2015, 08:49

„Пламен Петров – П“ ООД  97.26 KB 10/11/2015, 08:49

„Л.П.-10” ЕООД  104.19 KB 10/11/2015, 08:49

"Интернет Груп" ООД 144.07 KB 10/11/2015, 08:49

"Аеро" ЕООД 135.52 KB 10/11/2015, 08:49

"Български пощи" ЕАД 129.61 KB 10/11/2015, 08:49

ЕТ „Бойчо Стоев – Разцвет Стоев”  130.95 KB 10/11/2015, 08:49

"Димес 2000" ООД 133.88 KB 10/11/2015, 08:49

"Кастело" ООД 92.15 KB 10/11/2015, 08:49

„Геодет” ЕООД  96.14 KB 10/11/2015, 08:49

"Ханза" ЕООД 131.72 KB 10/11/2015, 08:49

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали