Подаване на заявление по гражданско състояние

При подаване по електронен път задължително се прилага:

- попълнено, подписано и сканирано заявление за конкретната услуга
- копие от документ за платена такса, в който е посочен избрания срок за предоставяне на услугата /обикновена, бърза, експресна/, както и дали е необходима заверка на документа за чужбина.
- други документи, ако се изискват в описанието на услугата.


Банкова сметка
УниКредит Булбанк АД – клон Стара Загора
BIC код: UNCR BGSF
Банкова сметка – BG62 UNCR 7000 8422 2363 84
Код за вид плащане: 44 80 07


Издаденото удостоверение се получава на Работни места № 1, 2, 3 и 4 в Центъра за услуги и информация срещу лична карта.Горещ телефон
за сигнали