Извършване на услуги по дезакаризация, дезинсекция и дератизация на територията на Община Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Извършване на услуги по дезакаризация, дезинсекция и дератизация на територията на Община Стара Загора“ Обява 19/09/2019, 17:23 Техническа спецификация 19/09/2019, 17:23 Списък на площите, подлежащи на пръскане срещу комари 19/09/2019, 17:23 Списък на площите, подлежащи на пръскане…

Доставка и монтаж на котел и горелка за нуждите на ДПЛФУ, гр. Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Доставка и монтаж на котел и горелка за нуждите на ДПЛФУ, гр. Стара Загора“ Обява 04/09/2019, 17:23 Техническа спецификация 04/09/2019, 17:23 Проект на договор 04/09/2019, 17:23 Образци на документи 04/09/2019, 17:23 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ Дата: 16/09/2019 Час: 17:30 СРОК…

Доставка и монтаж на Портативен лифтер за басейн, включително обучение на персонал за Общински плувен басен, с административен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ №13 /в двора на Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан"/

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП „Доставка и монтаж на Портативен лифтер за басейн, включително обучение на персонал“ във връзка с осигуряване на Достъпна градска среда, съгласно Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с…

Доставка на консумативи за принтери и копирна техника за нуждите на Община Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Доставка на консумативи за принтери и копирна техника за нуждите на Община Стара Загора“ Обява 24/07/2019, 17:09 Проект на договор  24/07/2019, 17:09 Образци на документи 24/07/2019, 17:09   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ Дата: 05/08/2019 Час: 17:30 СРОК…

Доставка на компютърни компоненти и компютърна периферия за нуждите на Община Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Доставка на компютърни компоненти и компютърна периферия за нуждите на Община Стара Загора“ Обява  02/07/2019 , 16:57 Проект на договор  02/07/2019 , 16:57 Техническа спецификация  02/07/2019 , 16:57   Образци на документи  02/07/2019 , 16:57 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ…

Осигуряване на интернет свързаност за Община Стара Загора, за общински обекти на територията на град Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Осигуряване на интернет свързаност за Община Стара Загора, за общински обекти на територията на град Стара Загора, осигуряване на VLAN свързаност, осигуряване на интернет свързаност извън рамките на град Стара Загора, осигуряване на свързаност „dark fiber“ и…

Доставка и подмяна на батерии на UPS за нуждите на Община Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Доставка и подмяна на батерии на UPS за нуждите на Община Стара Загора“ Обява  12/06/2019 , 17:25 Проект на договор  12/06/2019 , 17:25 Техническа спецификация  12/06/2019 , 17:25 Образци на документи  12/06/2019, 17:25 Информация за удължаване на…

Осигуряване на интернет свързаност за Община Стара Загора, за общински обекти на територията на град Стара Загора, осигуряване на VLAN свързаност

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Осигуряване на интернет свързаност за Община Стара Загора, за общински обекти на територията на град Стара Загора, осигуряване на VLAN свързаност, осигуряване на интернет свързаност извън рамките на град Стара Загора, осигуряване на свързаност „dark fiber“ и…

Доставка на полиетиленови чували за нуждите на Община Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Доставка на полиетиленови чували за нуждите на Община Стара Загора“ Обява  04/06/2019, 17:13 Проект на договор  04/06/2019, 17:13 Образци на документи  04/06/2019, 17:13 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ Дата: 14/06/2019 Час: 17:30 СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ Дата:…

Доставка и монтаж на асансьорна уредба за обект: Културен център за развитие на талантите и способните деца от Община Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП Доставка и монтаж на асансьорна уредба във връзка с изпълнение на ОБЕКТ: "Извършване на строителни и монтажни работи за обект: Културен център за развитие на талантите и способните деца от Община Стара Загора - основен ремонт, преустройство…

Горещ телефон
за сигнали