Ремонт на климатична система в Общинска спортна зала „Иван Вазов“, гр. Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП Ремонт на климатична система в Общинска спортна зала „Иван Вазов“, гр. Стара Загора Обява 15/11/2019, 17:05 Техническа спецификация 15/11/2019, 17:05 Проект на договор 15/11/2019, 17:05 Образци на документи 15/11/2019, 17:05   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ Дата:…

Доставка, инсталация и конфигурация на единно, интегрирано, управляемо решение за информационна сигурност (защитна стена от ново поколени NGFW) 2 броя, работещи в режим High Availability Active – Passive за нуждите на Община Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Доставка, инсталация и конфигурация на единно, интегрирано, управляемо решение за информационна сигурност (защитна стена от ново поколени NGFW) 2 броя, работещи в режим High Availability Active – Passive за нуждите на Община Стара Загора“ Обява  25/09/2019,  17:07…

Доставка на посадъчен материал – декоративни храсти за нуждите на Община Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Доставка на посадъчен материал – декоративни храсти за нуждите на Община Стара Загора“ Обява  24/09/2019,  17:27 Техническа спецификация  24/09/2019,  17:27 Проект на договор  24/09/2019,  17:27 Образци на документи  24/09/2019,  17:27 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ Дата: 07/10/2019 Час: 17:30 СРОК…

Извършване на услуги по дезакаризация, дезинсекция и дератизация на територията на Община Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Извършване на услуги по дезакаризация, дезинсекция и дератизация на територията на Община Стара Загора“ Обява 19/09/2019, 17:23 Техническа спецификация 19/09/2019, 17:23 Списък на площите, подлежащи на пръскане срещу комари 19/09/2019, 17:23 Списък на площите, подлежащи на пръскане…

Доставка и монтаж на котел и горелка за нуждите на ДПЛФУ, гр. Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Доставка и монтаж на котел и горелка за нуждите на ДПЛФУ, гр. Стара Загора“ Обява 04/09/2019, 17:23 Техническа спецификация 04/09/2019, 17:23 Проект на договор 04/09/2019, 17:23 Образци на документи 04/09/2019, 17:23 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ Дата: 16/09/2019 Час: 17:30 СРОК…

Доставка и монтаж на Портативен лифтер за басейн, включително обучение на персонал за Общински плувен басен, с административен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ №13 /в двора на Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан"/

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП „Доставка и монтаж на Портативен лифтер за басейн, включително обучение на персонал“ във връзка с осигуряване на Достъпна градска среда, съгласно Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с…

Доставка на консумативи за принтери и копирна техника за нуждите на Община Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Доставка на консумативи за принтери и копирна техника за нуждите на Община Стара Загора“ Обява 24/07/2019, 17:09 Проект на договор  24/07/2019, 17:09 Образци на документи 24/07/2019, 17:09 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ Дата: 05/08/2019 Час: 17:30 СРОК НА…

Доставка на компютърни компоненти и компютърна периферия за нуждите на Община Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Доставка на компютърни компоненти и компютърна периферия за нуждите на Община Стара Загора“ Обява  02/07/2019 , 16:57 Проект на договор  02/07/2019 , 16:57 Техническа спецификация  02/07/2019 , 16:57   Образци на документи  02/07/2019 , 16:57 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ…

Осигуряване на интернет свързаност за Община Стара Загора, за общински обекти на територията на град Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Осигуряване на интернет свързаност за Община Стара Загора, за общински обекти на територията на град Стара Загора, осигуряване на VLAN свързаност, осигуряване на интернет свързаност извън рамките на град Стара Загора, осигуряване на свързаност „dark fiber“ и…

Доставка и подмяна на батерии на UPS за нуждите на Община Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Доставка и подмяна на батерии на UPS за нуждите на Община Стара Загора“ Обява  12/06/2019 , 17:25 Проект на договор  12/06/2019 , 17:25 Техническа спецификация  12/06/2019 , 17:25 Образци на документи  12/06/2019, 17:25 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА…

Горещ телефон
за сигнали