Отпечатване, сгъване, пликоване и разпространение до адрес на задължените лица на съобщенията за задълженията по ЗМДТ за 2020 г.

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП Отпечатване, сгъване, пликоване и разпространение до адрес на задължените лица на съобщенията за задълженията за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и таксата за битови отпадъци, както и други задължения по ЗМДТ за 2020 г.…

Покана за подаване на оферта за участие в обществена поръчка "Ремонт на климатична система в Общинска спортна зала „Иван Вазов“

ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 191, АЛ. 1, Т.1 ОТ ЗОП Ремонт на климатична система в Общинска спортна зала „Иван Вазов“, гр. Стара Загора Покана 16/12/2019, 16:34   СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОВЕДЕНА ПО РЕДА ЧЛ. 191, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА Съобщение 13/01/2020,…

Ремонт на климатична система в Общинска спортна зала „Иван Вазов“

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Ремонт на климатична система в Общинска спортна зала „Иван Вазов“, гр. Ст. Загора" Обява 02/12/2019, 17:12 Техническа спецификация 02/12/2019, 17:12 Проект на договор 02/12/2019, 17:12 Образци на документи 02/12/2019, 17:12   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ Дата: 12/12/2019…

Ремонт на климатична система в Общинска спортна зала „Иван Вазов“, гр. Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП Ремонт на климатична система в Общинска спортна зала „Иван Вазов“, гр. Стара Загора Обява 15/11/2019, 17:05 Техническа спецификация 15/11/2019, 17:05 Проект на договор 15/11/2019, 17:05 Образци на документи 15/11/2019, 17:05 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ Дата: 25/11/2019…

Доставка, инсталация и конфигурация на единно, интегрирано, управляемо решение за информационна сигурност (защитна стена от ново поколени NGFW) 2 броя, работещи в режим High Availability Active – Passive за нуждите на Община Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Доставка, инсталация и конфигурация на единно, интегрирано, управляемо решение за информационна сигурност (защитна стена от ново поколени NGFW) 2 броя, работещи в режим High Availability Active – Passive за нуждите на Община Стара Загора“ Обява  25/09/2019,  17:07…

Доставка на посадъчен материал – декоративни храсти за нуждите на Община Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Доставка на посадъчен материал – декоративни храсти за нуждите на Община Стара Загора“ Обява  24/09/2019,  17:27 Техническа спецификация  24/09/2019,  17:27 Проект на договор  24/09/2019,  17:27 Образци на документи  24/09/2019,  17:27 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ Дата: 07/10/2019 Час: 17:30 СРОК…

Извършване на услуги по дезакаризация, дезинсекция и дератизация на територията на Община Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Извършване на услуги по дезакаризация, дезинсекция и дератизация на територията на Община Стара Загора“ Обява 19/09/2019, 17:23 Техническа спецификация 19/09/2019, 17:23 Списък на площите, подлежащи на пръскане срещу комари 19/09/2019, 17:23 Списък на площите, подлежащи на пръскане…

Доставка и монтаж на котел и горелка за нуждите на ДПЛФУ, гр. Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Доставка и монтаж на котел и горелка за нуждите на ДПЛФУ, гр. Стара Загора“ Обява 04/09/2019, 17:23 Техническа спецификация 04/09/2019, 17:23 Проект на договор 04/09/2019, 17:23 Образци на документи 04/09/2019, 17:23   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ Дата: 16/09/2019 Час: 17:30…

Доставка и монтаж на Портативен лифтер за басейн, включително обучение на персонал за Общински плувен басен, с административен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ №13 /в двора на Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан"/

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП „Доставка и монтаж на Портативен лифтер за басейн, включително обучение на персонал“ във връзка с осигуряване на Достъпна градска среда, съгласно Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с…

Доставка на консумативи за принтери и копирна техника за нуждите на Община Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Доставка на консумативи за принтери и копирна техника за нуждите на Община Стара Загора“ Обява 24/07/2019, 17:09 Проект на договор  24/07/2019, 17:09 Образци на документи 24/07/2019, 17:09   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ Дата: 05/08/2019 Час: 17:30 СРОК…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали