Абонаментно обслужване на работниците и служителите в заведенията за социални услуги, УДЗ, детски ясли и детска кухня в община Стара Загора, съгласно изискванията на чл. 25 от ЗЗБУТ, чрез служба по трудова медицина

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

„Абонаментно обслужване на работниците и служителите в заведенията за социални услуги, УДЗ, детски ясли и детска кухня в община Стара Загора“, съгласно изискванията на чл. 25 от ЗЗБУТ, чрез служба по трудова медицина“


Обява  08/02/2019 , 16:52

Проект на договор  08/02/2019 , 16:52

Образци на документи  08/02/2019 , 16:52

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 18/02/2019
Час: 17:30


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 18/05/2019
Час: 17:30


ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 20/02/2019
Час: 10:00


Протокол 12/03/2019, 15:49

Утвърден протокол 12/03/2019, 15:49

Договор № 950  17/04/2019 , 15:20

Приложение - ценово предложение  17/04/2019 , 15:20

Приложение - техническо предложение  17/04/2019 , 15:20

Горещ телефон
за сигнали