Абонаментно сервизно техническо обслужване, доставка на резервни части и консумативи за автомати за продажба на талони за кратковременно паркиране

Размер на шрифта: A A A
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
„Абонаментно сервизно техническо обслужване, доставка на резервни части и консумативи за автомати за продажба на талони за кратковременно паркиране“

Обява 24/04/2019, 16:18

Проект на договор 24/04/2019, 16:18

Образци на документи 24/04/2019, 16:18

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 07/05/2019
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 07/08/2019
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 09/05/2019
Час: 11:00


Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 08/05/2019, 17:09

НОВ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 13/05/2019
Час: 17:30

НОВА ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 14/05/2019
Час: 11:00


Утвърден протокол 28/05/2019, 15:29

Договор 09/10/2019, 16:50

Горещ телефон
за сигнали