Абонаментно сервизно техническо обслужване на паркова техника, включващо доставка и подмяна на резервни части, консумативи за експлоатация, профилактика и почистване

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

"Абонаментно сервизно техническо обслужване на паркова техника, включващо доставка и подмяна на резервни части, консумативи за експлоатация, профилактика и почистване" 

Обява 408.3 KB 16/01/2018, 17:21

Техническа спецификация 421.65 KB 16/01/2018, 17:21

Проект на договор 332.45 KB 16/01/2018, 17:21

Образци на документи 121.66 KB 16/01/2018, 17:21

 

Удължаване на сроковете 117.91 KB 25/01/2018, 15:45

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 30/01/2018
Час: 17:30


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 30/04/2018
Час: 17:30


ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 31/01/2018
Час: 11:00
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 24/01/2018
Час: 17:30


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 30/04/2018
Час: 17:30


ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 26/01/2018
Час: 11:00

Горещ телефон
за сигнали