Абонаментно сервизно техническо обслужване на паркова техника, включващо доставка и подмяна на резервните части, консумативи за експлоатация, профилактика и почистване

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

"Абонаментно сервизно техническо обслужване на паркова техника, включващо доставка и подмяна на резервни части, консумативи за експлоатация, профилактика и почистване"

Обява 415.76 KB 14/02/2017, 15:45 

Техническа спецификация 413.65 KB 14/02/2017, 15:45

Проект на договор 290.93 KB 14/02/2017, 15:45

Приложение № 1 - списък на техника 408.38 KB 14/02/2017, 15:45

Приложение № 2 - Приемо-предавателен протокол 210.52 KB 14/02/2017, 15:45

Образци на документи 120.97 KB 14/02/2017, 15:45


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 22/02/2017
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 22/04/2017
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 24/02/2017
Час: 14:00

Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протокол от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Утвърден протокол 307.99 KB 07/03/2017, 11:38

 

Горещ телефон
за сигнали