Доставка и монтаж на поливни системи за нуждите на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

 „Доставка и монтаж на поливни системи за нуждите на Община Стара Загора"

 


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 25/05/2016
Час: 15:00

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 31/08/2016
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 26/05/2016
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Протокол № 1 132.37 KB 08/06/2016, 16:06

Протокол № 2 115.94 KB 29/06/2016, 16:27

Горещ телефон
за сигнали