Доставка и подмяна на батерии на UPS за нуждите на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
"Доставка и подмяна на батерии на UPS за нуждите на Община Стара Загора“

Обява  12/06/2019 , 17:25

Проект на договор  12/06/2019 , 17:25

Техническа спецификация  12/06/2019 , 17:25

Образци на документи  12/06/2019, 17:25


Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 26/06/2019, 17:19

 

НОВ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 02/07/2019
Час: 17:30

НОВА ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 03/07/2019
Час: 11:00

Утвърден протокол  16/07/2019 , 14:59


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 25/06/2019
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 25/09/2019
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 27/06/2019
Час: 14:00

Горещ телефон
за сигнали